Sensoryczne Maluszki

chmurka chmurka chmurka

Celem zajęć jest wzmacnianie więzi rodzica z dzieckiem, dzięki wspólnej zabawie oraz wspieranie rozwoju mowy, rozwoju motorycznego, emocjonalno-społecznego i poznawczego.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję wchodzić w pierwsze kontakty z innymi dziećmi poprzez interakcje, wspólne działanie i zabawy.

Rodzice podczas zajęć otrzymują wsparcie w postaci wskazówek i propozycji zabaw, które będą pomagały w samoregulacji oraz wspieraniu rozwoju dziecka.

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa oraz terapeutę SI.

W trakcie zajęć będziemy korzystać z:

  • zabaw sensorycznych, wielozmysłowych,
  • ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę dużą i małą,
  • metod aktywnego czytania,
  • elementów logorytmiki.

Zapraszamy 

Ulotka

fundusze europejskie